P60

(voor zoekfunctie hele woorden invoeren)

ANBI / Jaarverslag / Jaarrekening

STICHTING P60 (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Bezoekadres: Stadsplein 100a, 1181 ZM Amstelveen, NL

Telefoon: 020-3453445                     

Fax: 020-3453446

Email: info@P60.nl

Internet: www.P60.nl

IBAN: NL92 INGB 0685368645

BIC: INGBNL2A

KvK: 34141001 (Kamer van Koophandel Amsterdam)

RSIN: 809215950

BTW: NL809215950.B01

SBI-code: 889931/Sociaal-cultureel werk

Sector-code: 35

ANBI: ja

Oprichting: 25-09-2000

Opening: 01-11-2001

CAO: Nederlandse Poppodia en –Festivals

Branche: Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (www.vnpf.nl )

              Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals (www.wnpf.nl)

Europa: Trans Europe Halles (www.teh.net)

Werknemers: 13 (7,4 fte)

Vrijwilligers: 109

 

STATUTEN/ANBI/JAARVERSLAG/JAARREKENING


Doelstelling (Statuten):
Het bieden van mogelijkheden aan jongeren om deel te nemen aan culturele-, multi-media-, educatieve- en ondersteunende (internationale) activiteiten en uitwisselingen

Middelen (Statuten):

a. Het organiseren van optredens van bands, dee-jays, theatergroepen, dichters, dansers, (audio-visuele) ontwerpers en cross-overs tussen deze en andere kunst/cultuurdisciplines;

b. Het organiseren van (internationale) multi-media activiteiten;

c. Het stimuleren en begeleiden van lokaal- en regionaal talent, zonodig middels het initiëren van activiteiten;

d. Het organiseren van (internationale) activiteiten (waaronder festivals), ter bevordering van uitwisseling, informatie, inspiratie en samenwerking;

e. Het produceren, opvoeren en distribueren van (eigen) culturele en multi-media producties;

f. Het ontwerpen, maken en distribueren van publiciteitsmateriaal met als doel de activiteiten van de stichting bekend te maken;

g. Het in eigendom of erfpacht verwerven, dan wel huren van één of meer ruimten en het exploiteren van deze ruimten voor de activiteiten van de stichting waaronder begrepen het verstrekken van spijzen en dranken;

h. Het verhuren van ruimten;

i.  Het samenwerken met andere (culturele) instellingen op het gebied van (pop) cultuur, jongerenwerk, multi-media, onderwijs en internationale betrekkingen;

j. Het verrichten van al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin genomen in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

 

BELEIDSPLAN (Hoofdlijnen)

Actueel is het meerjarenplan beleid & uitvoering 2018-2021: Hart voor de stad

De kernfunctie van P60 is het aanbieden van een gevarieerd en breed samengesteld cultureel aanbod voor alle leeftijden, waarbij jeugd (12-15 jaar) en jong volwassenen (16-30 jaar) in Amstelveen en omgeving de primaire doelgroepen zijn.

De activiteiten van P60 worden afgestemd worden op de kernfunctie. Aangezien factoren als doelmatigheid, markt en omzet mede sturend zijn in het aanbod streeft P60 ernaar een evenwicht te vinden tussen wat artistiek wenselijk is en financieel haalbaar is.

Een product- en klantgerichte benadering die aansluit bij de belevingswereld van jong volwassenen is in dit kader van essentieel belang.

Focuspunten zijn:

- Jongerenparticipatie

- Talentontwikkeling

- Internationalisering

- Duurzaamheid

Download hier het meerjarenplan beleid & uitvoering 2018-2021

 

BESTUUR, RAAD VAN TOEZICHT EN BELONINGSBELEID

Directeur-bestuurder: 

Gerard Lohuis (1959)

Raad van Toezicht:

Voorzitter:

Hella Mual-Vercammen (1970)

Leden:

Mirjam Heijnen (1966)

Louise de Koning (1981)

Samuel Swartz (1990)

De directeur-bestuurder wordt beloond conform de richtlijnen inzake beloning van directeuren in de cao Nederlandse Poppodia en –Festivals.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

CULTURAL GOVERNANCE

Stichting P60 past de Governance Code Cultuur 2014 toe in het kader van goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De organisatie heeft een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.

De Raad van Toezicht heeft op 9 juli 2018 de code geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.

 

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

 Jaarverslag 2018:

- 118 programma’s en 45.758 bezoekers (inclusief café en verhuur bezoekers)

- Aantal workshopavonden: 30 (aantal deelnemers: 975)

- Aantal concerten: 77

- Aantal dance-events: 33

- Aantal overige programma’s: 8

- Aantal exposities: 5

- Aantal werknemers: 13 (7,4 fte)

- Aantal stagiaires: 4 (Totaal: 11)

- Aantal vrijwilligers: 109 (65 man, 44 vrouw)

 

Projecten:

Popkoor Amstelveen, Voice Factory, Moving Art, Stadspleinfestival, European Voluntary Service (EU), Creative Lenses (EU), maatschappelijke stages, uitvoering taakstraffen

 

Download hier het jaarverslag 2018

Download hier het jaarverslag 2017

Download hier het jaarverslag 2016

Download hier het jaarverslag 2015

 

Jaarrekening 2018:

Totale baten: Euro 1.493.852

Totale lasten: Euro 1.489.079

Exploitatieresultaat: Euro 4.773

 

Toelichting baten (Euro):

Entree (284.630), Horeca (331.338), Verhuur (53.725), Overig (18.180), Projectsubsidies/fondsen/sponsoring (127.784), Subsidie gemeente Amstelveen (643.620)

 

Toelichting lasten:

Personeel (487.532), Huisvesting (230.976), Organisatie (120.544), Activiteiten (488.708), Horeca (161.319)

 

Bij de jaarrekening is een goedkeurende verklaring afgegeven door Berghoef Accountants en Adviseurs (Aalsmeer).

Download hier de jaarrekening 2018

Download hier de jaarrekening 2017

Download hier de jaarrekening 2016

Download hier de jaarrekening 2015


Contact

Telefoon: +31 20 3453445
Fax: +31 20 3453446
E-mail: info@p60.nl

Bezoekadres:
Stadsplein 100a 
1181 ZM Amstelveen

Media Links